Jon Palle Buhl

Tvistløsning og
proces

Jon Palle Buhl rådgiver og bistår virksomheder og private i forbindelse med tvister og retssager.

Vi bistår, når tvister eskaleres internt, ved forligsforhandlinger, ved mægling/mediation, ligesom vi fører rets- og voldgiftssager (herunder fast track-sager). I et tæt samarbejde med vores klienter rådgiver vi om sagers juridiske stilling og mulige udfald samt de proces- og erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Vi bistår ved tvister om komplicerede juridiske spørgsmål, i sager med indviklede forretningsmæssige og tekniske forhold, vi bistår ved principielle søgsmål, og vi bistår i sager om strafferetlig og andet offentligretligt ansvar. Men også ukomplicerede sager tager vi os af. Vi fører sager om både små og store krav og sager, hvor sagkyndig viden og bevisførelse er af afgørende betydning, ligesom vi både fører sager for sagsøgere og sagsøgte.

Som eksempler på afsluttede og igangværende sager kan nævnes tvister om finansielle aftaler, om finansiel rådgivning, forsikringsret, aftaler relateret til fast ejendom og entreprise, IT-relaterede aftaler, ejeraftaler, ledelsesansvar og sager om strafferet.

Tvistløsning og proces

kontakt JPB i dag

Morten Boe Jakobsen

Advokat (H)

Lisbeth Jørgensen

Advokat (L)