Jon Palle Buhl

Rasmus Hoffery Nielsen

Advokat (H)

Rasmus Hoffery Nielsen

Advokat (H)

Uddannelse og Speciale

Født 1975. Cand.jur. fra Københavns Universitet 2002. Advokat 2005. Møderet for landsret 2005 og Højesteret 2010.

Beskæftiger sig med erhvervsret i bred forstand, herunder alle aspekter af fast ejendom, entrepriseret, køb og salg af fast ejendom, erhvervs- og boliglejeret, foreningsret, omstrukturering, selskabsretlige problemstillinger og generationsskifte samt ansættelsesforhold. 

Rasmus Hoffery Nielsen en erfaren procedør og har ført adskillige større erhvervsrelaterede rets- og voldgiftssager. Herudover var Rasmus Hoffery Nielsen bisidder ved Statsløsekommissionen og bliver løbende udpeget som voldgiftsdommer i erhvervsretlige tvister.

Rasmus Hoffery Nielsen bistår løbende i rekonstruktioner og øvrige kreditorordninger samt varetager rollen som kurator i konkursboer. Rasmus Hoffery Nielsen er en del af Gældsstyrelsens Advokatpanel.

Rasmus Hoffery Nielsen har undervist i Procesret på Københavns Universitet og underviser – primært advokater – i generationsretlige problemstillinger.

Endelig indgår Rasmus Hoffery Nielsen i Advokatsamfundets faste team af forfattere til ”Retssagsprøven i en fiktiv sag” på Advokatuddannelsen.

Kontakt

Rasmus Hoffery Nielsen

Advokat (H)

E-mail: rhn@jpb.dk
Mobil: +45 31 95 00 47
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

hoffrey

Kontakt

Rasmus Hoffery Nielsen

Advokat (H)

E-mail: rhn@jpb.dk
Mobil: +45 31 95 00 47
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

hoffrey
hoffrey

Kontakt

Rasmus Hoffery Nielsen

Advokat (H)

E-mail: rhn@jpb.dk
Mobil: +45 31 95 00 47
Dir. tlf: +45 33 48 00 00