Jon Palle Buhl

Thomas Højlund

Advokat (H)

Thomas Højlund

Advokat (H)

Uddannelse og Speciale

Født 1953. Cand.jur. fra Københavns Universitet. Møderet for landsret 1982 og for Højesteret 1987.

Har gennem flere årtier beskæftiget sig med førelse af rets- og voldgiftssager ved landets ordinære domstole, herunder Højesteret, samt Det Danske Voldgiftsinstitut, juridisk rådgivning af små og mellemstore virksomheder/selskaber og privatpersoner, bistået ved oprettelse og vejledning af fonde, varetagelse af juridiske forhold ved køb og salg af fast ejendom og virksomheder samt fungeret som kurator ved konkursboer af ethvert omfang. 

Herudover har han ydet rådgivning og bistand i den privatretlige sfære bl.a. indenfor indgåelse og opløsning af ægteskaber samt arv og testamenter (herunder behandling af dødsboer). 

Via sit internationale virke har han ydet danske – private såvel som selskaber/virksomheder – hurtig og effektiv juridisk bistand i udlandet, ligesom han har kunnet bistå udlændinge ved juridiske problemer her i landet. 

Medlem af Association International des Jeunes Avocats (fra 1984-1993 tillige medlem af bestyrelsen), siden 1992 medlem af International Group of Accountants and Lawyers (verdensomspændende advokat- og revisornetværk). Medlem af HøjesteretsskrankenDansk Forening for Voldgift, Foreningen for Erstatnings- og ForsikringsretØresundsadvokater, Procedureadvokater, Københavns Advokatforening og Danske Advokaters Faggruppe for Erhvervsejendomme og Entreprise, samt Det danske selskab for Byggeret.

Kontakt

Thomas Højlund

Advokat (H)

E-mail: th@jpb.dk
Mobil: +45 40 86 35 64
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

thomas

Kontakt

Thomas Højlund

Advokat (H)

E-mail: th@jpb.dk
Mobil: +45 40 86 35 64
Kontor: +45 33 48 00 00

thomas
_96A7990

Kontakt

Thomas Højlund

Advokat (H)

E-mail: th@jpb.dk
Mobil: +45 40 86 35 64
Kontor: +45 33 48 00 00