Jon Palle Buhl

Dispute Resolution
& Process

Jon Palle Buhl rådgiver og bistår virksomheder og private i forbindelse med tvister og retssager.

We assist when disputes escalate internally, through settlement negotiations, through mediation, just as we conduct court and arbitration cases (including fast track cases). In close collaboration with our clients, we advise on the legal position and possible outcomes of cases as well as the litigation and business economic consequences.

Vi bistår ved tvister om komplicerede juridiske spørgsmål, i sager med indviklede forretningsmæssige og tekniske forhold, vi bistår ved principielle søgsmål, og vi bistår i sager om strafferetlig og andet offentligretligt ansvar. Men også ukomplicerede sager tager vi os af. Vi fører sager om både små og store krav og sager, hvor sagkyndig viden og bevisførelse er af afgørende betydning, ligesom vi både fører sager for sagsøgere og sagsøgte.

Som eksempler på afsluttede og igangværende sager kan nævnes tvister om finansielle aftaler, om finansiel rådgivning, forsikringsret, aftaler relateret til fast ejendom og entreprise, IT-relaterede aftaler, ejeraftaler, ledelsesansvar og sager om strafferet.

Dispute resolution & litigation

CONTACT JPB TODAY

Morten Boe Jakobsen

Attorney-at-law (H)

Rasmus H. Nielsen

Attorney-at-law (H)

Lisbeth Jørgensen

Attorney-at-law (L)

Therése Kemp

Attorney-at-law (H)

Henrik Løbger

Attorney-at-law (H)

Thomas Højlund

Attorney-at-law (H)

Line Heitmann Høg

Attorney-at-law

Ulrich B. Hartmann

Attorney-at-law (L)

Frederik Villum

Assistant Attorney-at-law