Jon Palle Buhl

Ulrich Birch Hartmann

Advokat (L)

Ulrich Birch Hartmann

Advokat (L)

Uddannelse og Speciale

Født 1983. Cand. jur. fra Aarhus Universitet 2009. Ph.d. i markedsføringsret i 2012. Advokat 2015. Møderet for landsret 2020.

Beskæftiger sig med erhvervsret i bred forstand men har særlig interesse for markedsføringsret og persondataret.

Er certificeret ekspert i persondataret (CIPP/E certificeret) hos International Association of Privacy Professionals (IAPP) og tidligere ekstern lektor i markedsføringsret ved Copenhagen Business School.

Ulrich er medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel, hvor han repræsenterer Skat som kurator, og han har undervist i foged- og konkursret på Metropolitan University College. 

Endvidere har han været ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet. 

Kontakt

Ulrich Birch Hartmann

Advokat (L)

E-mail: ubh@jpb.dk
Mobil: +45 61 74 59 53 
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

ulrich

Kontakt

Ulrich Birch Hartmann

Advokat (L)

E-mail: ubh@jpb.dk
Mobil: +45 61 74 59 53 
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

ulrich
ulrich

Kontakt

Ulrich Birch Hartmann

Advokat (L)

E-mail: ubh@jpb.dk
Mobil: +45 61 74 59 53 
Dir. tlf: +45 33 48 00 00