Jon Palle Buhl

Therése Kemp

Advokat (H), Partner

Therése Kemp

Advokat (H), Partner

Uddannelse og Speciale

Therèse Kemp har møderet for Højesteret og er en af de stærkeste kræfter inden for juridisk rådgivning af generationsskifter, private større formuer, skilsmisser, ægtepagter, samværssager og bopæls- og forældremyndighedssager. I arveretten arbejder Therèse til daglig med testamenter, herunder tillige mere komplekse testamenter med successionsrækkefølger, ligesom hun er arvingsrepræsentant i større arvesager og løbende behandler private og autoriserede dødsboer, blandt andet med ejendomme i udlandet samt virksomheder.

 Therèse er autoriseret bobehandler ved Retten i Lyngby og får derigennem de mere tunge ægtefælleskifter. Hun er desuden uddannet mediator og har erfaring med konfliktløsning. Hun er særlig kendt for at skabe gode løsninger for parterne, evner at tale med høj som lav og er aldrig intimideret af modparterne.

Hun har tillige stor erfaring inden for erstatningsretten − herunder særligt personskadesager.

Therèse har undervist i en længere årrække på Københavns Universitet og er fast underviser for Advokaternes HR. Hun har i flere år arbejdet som fast underviser for Danske Advokater og Dansk Erhverv vedrørende generationsskifte og privatretten generelt.

      Medlemskaber

 • Medlem af Danske Familieadvokater
 • Medlem af Danske Arveretsadvokater
 • Medlem af Foreningen af Procedureadvokater
 • Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Medlem af bestyrelsen i Foreningen af Procedureadvokater
 • Medlem af bestyrelsen i Baltic Komiteen
 • Medlem af bestyrelsen i Nymann Fonden
 • Medlem i flere familiefonde

 Juridiske områder

 • Bodeling
 • Børn og samvær
 • Dødsbobehandling og arv
 • Forsikring og erstatning
 • Mediation
 • Pension
 • Personskadeerstatning
 • Separation og skilsmisse
 • Testamente
 • Ægtepagt

Kontakt

Therése Kemp

Advokat (H), Partner

E-mail: tk@jpb.dk
Mobil: +45 28 83 33 33
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

Billede1

Kontakt

Therése Kemp

Advokat (H)

E-mail: tk@jpb.dk
Mobil: +45 28 83 33 33
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

Kontakt

Therése Kemp

Advokat (H), Partner

E-mail: tk@jpb.dk
Mobil: +45 28 83 33 33
Dir. tlf: +45 33 48 00 00