Jon Palle Buhl

Søren Juul

Advokat (H)

Søren Juul

Advokat (H)

Uddannelse og Speciale

Cand.jur. fra Københavns Universitet 1975. Fuldmægtig i Justitsministeriet 1975-1978. Ekstern lektor i ejendomsret ved Københavns Universitet 1975-1985. I advokatfirmaet Jon Palle Buhl siden 1978. Møderet for landsretten 1981 og for Højesteret 1988.

Beskæftiger sig med erhvervsret i bred forstand, herunder med sager for den finansielle sektor og fondsret. Har ført og fører en række principielle erhvervsretlige sager, herunder bank-, konkurrence- og medieretlige sager, for landsret, Højesteret og EU-domstolen. 

Har medvirket som voldgiftsdommer i talrige voldgiftssager. 

Bisidder for Statsministeriets og Udenrigsministeriets embedsmænd under Tamilsagen, for Finanstilsynets embedsmænd under Færøbanksagen, for embedsmænd i en lang række efterfølgende kommissioner og senest bisidder ved Instrukskommissionen og Minkkommissionen.

Formand for bestyrelsen for Fonnesbechs Fond samt formand for eller medlem af bestyrelsen for en række erhvervsdrivende selskaber. 

Formand for Kredsbestyrelsen for Københavns Advokatkreds fra 2003 til 2008. Medlem af Advokatrådet fra 2008 til 2015 og var herunder formand for Advokatrådets responsumudvalg. Medlem af Dommerudnævnelsesrådet fra 2013 til 2017.

Kontakt

Søren Juul

Advokat (H)

E-mail: sj@jpb.dk
Mobil: +45 40 52 22 22
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

søren

Kontakt

Søren Juul

Advokat (H)

E-mail: sj@jpb.dk
Mobil: +45 40 52 22 22
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

søren
søren

Kontakt

Søren Juul

Advokat (H)

E-mail: sj@jpb.dk
Mobil: +45 40 52 22 22
Dir. tlf: +45 33 48 00 00