Jon Palle Buhl

Asger Bagge-Jørgensen

Advokat (H)

Asger Bagge-Jørgensen

Advokat (H)

Uddannelse og Speciale

Cand.jur. fra Københavns Universitet 1998 og har studeret i USA. Advokat i 2001, møderet for Højesteret i 2006.

Arbejder navnlig som forsvars- og procesadvokat.

Beneficeret ved Københavns Byret og Østre Landsret

Bisidder for embedsmænd i en række kommissioner.

Certificeret voldgiftsdommer og for tiden medlem af Politiklagerådet og Flygtningenævnet.

Tidligere konstitueret dommer i Østre Landsret og medlem af bl.a. Procesbevillingsnævnet.

Medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg. Medlem af Dignitys ”Legal Technical Expert Group”. Formand for Kredsbestyrelsen for Københavns Advokatkreds 2013-2017

Tidligere ekstern lektor i arbejdsret og bevisret ved Københavns Universitet. Underviser på advokatuddannelsen.

Medlem af bestyrelsen i Ben Webster Fonden.

Taler engelsk og norsk.

 

Særligt om forsvarersalærer mv.

Som beskikket forsvarer modtager jeg honorar fastsat af retten og udbetalt af det offentlige. Hvis du bliver dømt skyldig, vil forsvarerhonoraret blive opkrævet hos dig. Ved delvis frifindelse er der mulighed for, at du kun skal betale en mindre del af honoraret.

Forsvarerhonoraret fastsættes af retten efter takster, som er vedtaget af Præsidenterne for Landsretterne. Seneste vejledende takster er gældende fra 1. januar 2024. Taksterne, som er uden moms, kan læses her.

Som klient vil du altid få en specifik og direkte orientering om de mulige udgifter ved sagen, og du vil altid kunne spørge om de økonomiske aspekter i din sag. Jeg ved, at det kan have stor betydning for dig.

 

Advokat Asger Bagge-Jørgensen driver sin virksomhed i Advokatfirmaet Asger Bagge-Jørgensen, CVR 34249458, som er i kontorfællesskab med Advokatfirmaet Jon Palle Buhl. Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Danske Bank (4180 4777776266), og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank.

Fokusområder

Strafferet

Tvistløsning og proces

Medie- og ophavsret

Ansættelses- og arbejdsret

 

Kontakt

Asger Bagge-Jørgensen

Advokat (H)

E-mail: abj@jpb.dk
Mobil: +45 61 67 25 00
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

Kontakt

Asger Bagge-Jørgensen

Advokat (H)

E-mail: abj@jpb.dk
Mobil: +45 61 67 25 00
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

_HOL1672_1

Kontakt

Asger Bagge-Jørgensen

Advokat (H)

E-mail: abj@jpb.dk
Mobil: +45 61 67 25 00
Dir. tlf: +45 33 48 00 00