Jon Palle Buhl

Asger Bagge-Jørgensen

Attorney-at-law (H)

Asger Bagge-Jørgensen

Attorney-at-law (H)

Education and experience

Years of experience working with litigation.

Master of Laws from the University of Copenhagen 1998 and has studied in the USA. Admitted to the bar in 2001, right to appear before the Supreme Court in 2006.

Member of Dignity's Legal Technical Expert Group.

Serves on the Subcommittee on Criminal Law under The Danish Bar Association. Former chairman of the Copenhagen District under The Danish Bar Association.

Served as an interim High Court Judge at the Eastern High Court.

Certified arbitrator and appointed public defender at the Copenhagen City Court and the Eastern High Court.

Has previously served as member/substitute of the Danish Appeals Permission Board. Serves as member of The Police Complaints Council, the supreme governing body of The Independent Police Complaints Authority. Serves as member of the Danish Refugee Appeals Board.

Has previously been appointed external lecturer at the University of Copenhagen, teaching law of evidence and labor law.

Member of the board of Ben Webster Foundation.

Speaks English and Norwegian.

 

Særligt om forsvarersalærer mv.

Som beskikket forsvarer modtager jeg honorar fastsat af retten og udbetalt af det offentlige. Hvis du bliver dømt skyldig, vil forsvarerhonoraret blive opkrævet hos dig. Ved delvis frifindelse er der mulighed for, at du kun skal betale en mindre del af honoraret.

Forsvarerhonoraret fastsættes af retten efter takster, som er vedtaget af Præsidenterne for Landsretterne. Seneste vejledende takster er gældende fra 1. januar 2024. Taksterne, som er uden moms, kan læses her.

Som klient vil du altid få en specifik og direkte orientering om de mulige udgifter ved sagen, og du vil altid kunne spørge om de økonomiske aspekter i din sag. Jeg ved, at det kan have stor betydning for dig.

 

Advokat Asger Bagge-Jørgensen driver sin virksomhed i Advokatfirmaet Asger Bagge-Jørgensen, CVR 34249458, som er i kontorfællesskab med Advokatfirmaet Jon Palle Buhl. Advokatfirmaet har samleklientbankkonti i Danske Bank (4180 4777776266), og medmindre andet aftales eller oplyses, vil betroede midler blive indsat i denne bank.

Areas of practice

Criminal law

Dispute resolution & litigation

Media and copyright law

Employment and labor law

 

Contact

Asger Bagge-Jørgensen

Attorney-at-law (H)

E-mail: abj@jpb.dk
Mobile: +45 61 67 25 00
Phone: +45 33 48 00 00

Contact

Asger Bagge-Jørgensen

Attorney-at-law (H)

E-mail: abj@jpb.dk
Mobile: +45 61 67 25 00
Phone: +45 33 48 00 00

_HOL1672_1

Contact

Asger Bagge-Jørgensen

Attorney-at-law (H)

E-mail: abj@jpb.dk
Mobile: +45 61 67 25 00
Phone: +45 33 48 00 00