Jon Palle Buhl

Charlotte Møller Larsen

Advokat (H)

Charlotte Møller Larsen

Advokat (H)

Uddannelse og Speciale

Charlotte blev i 2007 beneficeret som advokat ved Retterne i Glostrup, Frederiksberg, Lyngby og Østre Landsret, og har efterfølgende varetaget adskillige straffesager spændende fra berigelseskriminalitet og personfarlig kriminalitet til større sager om narkotika, drab og menneskehandel.

Udover at være forsvarsadvokat fungerer Charlotte ofte som bistandsadvokat for forurettede, som har været udsat for overgreb af seksuelt eller voldelig karakter. Desuden har Charlotte stor erfaring med behandling af gældssaneringssager, som hun har beskæftiget sig med siden 1994. Dette er hovedsageligt gældssaneringssager, som varetages for Sø- og Handelsrettens skifteret, men kan også være som kreditorrepræsentant ved kæremål.

Charlotte har gennem de seneste 5 år undervist i emner indenfor Gældssanering gennem Kursusunivers. Endelig har Charlotte mangeårig erfaring med forældreansvarssager og samværssager.

Medlemskaber:

Foreningen af danske insolvensadvokater

Landsforeningen af forsvarsadvokater

Foreningen af de beneficerede advokater ved Retterne Glostrup, Lyngby og Frederiksberg

Charlotte har siden 2018 været formand for foreningen af de beneficerede advokater ved Retterne Glostrup, Lyngby og Frederiksberg. Charlotte er født i 1968, og dimitterede som cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1993. Charlotte fik møderet for landsretterne i 2001 og for Højesteret i 2019.

Kontakt

Charlotte Møller Larsen

Advokat (H)

E-mail: cml@jpb.dk
Mobil: +45 40 21 49 68 
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

Kontakt

Charlotte Møller Larsen

Advokat (H)

E-mail: cml@jpb.dk
Mobil: +45 40 21 49 68
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

_V8I0219

Kontakt

Charlotte Møller Larsen

Advokat (H)

E-mail: cml@jpb.dk
Mobil: +45 40 21 49 68
Dir. tlf: +45 33 48 00 00