Jon Palle Buhl

Medie og
ophavsret

Jon Palle Buhl bistår virksomheder og mediehuse, herunder journalister og redaktører, i det brede spektrum af spørgsmål som opstår ved brug af tekst, lyd og billede – hvad enten det er egne eller andres.

Vores bistand spænder fra planlægningen til efterfølgende tvister ved Pressenævnet, domstolene og andre tvistløsningsorganer. Typisk omfatter rådgivningen medieret og presseetik, erstatningsretlige, ophavsretlige, strafferetlige og persondataretlige spørgsmål samt ikke sjældent principielle spørgsmål om frihedsrettigheder.

Medie og ophavsret

kontakt JPB i dag

Søren Juul

Advokat (H)