Jon Palle Buhl

Erhverv, selskaber
og fast ejendom

Jon Palle Buhl rådgiver virksomheder om langt de fleste forhold relateret til virksomheder, entreprise og fast ejendom.

Erhverv og selskaber

Vores sigte er at levere effektiv og værdiskabende rådgivning. Vi har et helt naturligt blik for virksomhedens samlede forhold, herunder også den driftsmæssige situation, konkurrenceforhold, virksomhedens strategi, økonomiske betingelser og målsætninger.

I forbindelse med virksomhedsoverdragelser bistår vi købere og sælgere med alle aspekter af forhandlinger og indgåelse af kontrakter. Vi bygger på vores solide erfaring med transaktioner inden for et bredt spektrum af forskellige brancher.

Når der er behov for særlig specialiseret viden inden for et område, som vi ikke dækker, koordinerer vi inddragelsen af supplerende kompetencer fra vores netværk.

Herudover har vi indgående erfaring med håndtering af tvister, som virksomheder udsættes for, herunder virksomheders, bestyrelsers og ledelsens ansvar, internt i ejerkredsen og i konflikter mellem både små, mellemstore og store virksomheder både i Danmark og internationalt.

Entreprise og fast ejendom

Fast ejendom og entreprise er noget særligt, uanset om det er rammen om familiens liv, et investeringsobjekt, et nyt domicil for virksomheden eller et udviklingsprojekt, hvor klienten deltager som bygherre eller entreprenør.

Vi bistår med rådgivning i forhold til alle facetter af fast ejendom, herunder ved køb/salg og udvikling, udlejning (såvel erhverv som bolig) samt i forhold til indgåelse af entrepriseaftaler.

Herudover har vi indgående erfaring med håndtering af tvister, som opstår i forhold til fast ejendom, herunder i sager vedrørende mangler ved fast ejendom, lejeretlige tvister samt tvister med relation til entrepriseaftaler, hvad enten disse føres ved de civile domstole, i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg eller ved ad hoc voldgift.

Erhverv, selskaber og fast ejendom

Henrik Løbger

Advokat (H)

Lisbeth Jørgensen

Advokat (L)

Frederik Villum

Advokatfuldmægtig

Martin Andersen

Advokatfuldmægtig