Jon Palle Buhl

Sune Westrup

Advokat (L)

Sune Westrup

Advokat (L)

Uddannelse og Speciale

Født 1970. Cand.jur. Københavns Universitet 1996. Advokat 1999. Møderet for landsret 2002.

Beskæftiger sig i vid udstrækning med selskabsforhold og andre forhold inden for det erhvervsretlige område, herunder retssager og voldgiftssager samt transaktioner vedrørende virksomheder, fast ejendom og IT. Bistår endvidere som voldgiftsdommer.

Formand for bestyrelsen for 1. advokatkreds (København samt Grønland og Færøerne). Tidligere medlem af bestyrelsen i Københavns Advokatforening og medlem af Advokatrådets internationale udvalg. Formand for bestyrelsen for Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond samt bestyrelsesmedlem i en række selskaber og fonde.

Magister Juris (MJur) fra Oxford University (Worcester College) 2000. Foreign Intern ved One Essex Court Chambers (Chambers of Lord Grabiner QC), London, 2000. Manuduktør ved Københavns Universitet 1997-1999 (ejendomsret og obligationsret). Ekstern lektor i selskabsret og IT-kontrakter ved Copenhagen Business School 2004-2017. Underviser og eksaminator i selskabsret på Advokatsamfundets Advokatuddannelse 2005-2008.

Kontakt

Sune Westrup

Advokat (L)

E-mail: sw@jpb.dk
Mobil: +45 26 74 47 26
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

sune

Kontakt

Sune Westrup

Advokat (L)

E-mail: sw@jpb.dk
Mobil: +45 26 74 47 26
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

sune

Kontakt

Sune Westrup

Advokat (L)

E-mail: sw@jpb.dk
Mobil: +45 26 74 47 26
Dir. tlf: +45 33 48 00 00