Jon Palle Buhl

Sophie A. Drejer Jensen

Advokatfuldmægtig

Sophie Amalie Drejer Jensen

Advokatfuldmægtig

Uddannelse og Speciale

Sophie Amalie Drejer Jensen beskæftiger sig primært med strafferet, familieret og gældssaneringssager.

Sophie bistår strafferetsklienter under politiets efterforskning og ved sagens behandling i retten ved at varetage klientens interesser, og hjælpe klienten trygt igennem en straffesag. Hun har blandt andet erfaring med at møde til afhøringer hos politiet samt som bistandsadvokat i retten.  

Derudover beskæftiger Sophie sig med gældssaneringssager, hvor hun rådgiver og hjælper klienter med at søge om gældssanering samt håndterer gældssaneringssager for Skifteretten.  

Endeligt beskæftiger Sophie sig med familieretsager, herunder samværssager og forældremyndighedssager.

Sophie er født i 1994 og uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet i 2021.

Kontakt

Sophie Amalie Drejer Jensen

Advokatfuldmægtig

E-mail: sdj@jpb.dk
Mobil: +45 21 12 10 82
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

_V8I0586

Kontakt

Sophia Amalie Drejer Jensen

Advokatfuldmægtig

E-mail: sdj@jpb.dk
Mobil: +45 21 12 10 82
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

_V8I0586

Kontakt

Sophie Amalie Drejer Jensen

Advokatfuldmægtig

E-mail: sdj@jpb.dk
Mobil: +45 21 12 10 82
Dir. tlf: +45 33 48 00 00