Jon Palle Buhl

Erhverv, selskaber
og finans

Jon Palle Buhl rådgiver virksomheder om langt de fleste forhold relateret til virksomheders etablering, drift, struktur og udvikling. 

Vores sigte er at levere effektiv og værdiskabende rådgivning. Vi har et helt naturligt blik for virksomhedens samlede forhold, herunder også den driftsmæssige situation, konkurrenceforhold, virksomhedens strategi, økonomiske betingelser og målsætninger.

I forbindelse med virksomhedsoverdragelser bistår vi købere og sælgere med alle aspekter af forhandlinger og indgåelse af kontrakter. Vi bygger på vores solide erfaring med transaktioner inden for et bredt spektrum af forskellige brancher.

Når der er behov for særlig specialiseret viden inden for et område, som vi ikke dækker, koordinerer vi inddragelsen af supplerende kompetencer fra vores netværk.

Herudover har vi indgående erfaring med håndtering af tvister, som virksomheder udsættes for, herunder virksomheders, bestyrelsers og ledelsens ansvar, internt i ejerkredsen og i konflikter mellem både små, mellemstore og store virksomheder både i Danmark og internationalt.

Erhverv, selskaber og finans

kontakt JPB i dag

Sune Westrup

Advokat (L)

Lisbeth Jørgensen

Advokat (L)

Cecilie Weis Holst

Advokatfuldmægtig