Jon Palle Buhl

Rasmus Wandall

Advokat (L)

Rasmus Wandall

Advokat

Uddannelse og Speciale

Cand.jur. 2001 og Ph.d. 2004.  

Rasmus beskæftiger sig med retssager, forhandling og mediation. Han rådgiver og bistår klienter i straffesager, i medie- og ophavsretlige sager og i erhvervsretlige sager i bred forstand.

Rasmus trækker på en solid erfaring med rådgivning af private personer, organisationer og myndigheder i Europa, Nordamerika, Afrika og Asien. Han er tidligere videnchef ved Rigsadvokaten og retschef for den internationale sammenslutning af anklagemyndigheder og anklagere i Haag. Han er senior expert for EUs EuroMed Justice V inden for transnational strafferet og rådgiver Europa-Parlamentets Civil Liberty Committee i spørgsmål om retsforfølgning inden for og uden for EU.

Han har desuden et omfattende forfatterskab inden for straffeproces og komparativ ret og har beklædt stillinger bl.a. ved NYU Law School, UC Berkeley, University of Oxford, Addis Ababa University, Københavns Universitet og Bergens Universitet. Han har været underviser, vejleder og censor på juridiske kandidatuddannelser, PhD-uddannelser og professionelle uddannelser i ind- og udland siden 2001. Han er tilknyttet Lunds Universitet som research fellow og underviser i forhandling og mediation på SDU.

Rasmus er certificeret mediator og medlem af Foreningen af Procedureadvokater, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Association Internationale de Droit Penale og Danske Mediatoradvokater, hvor han også er bestyrelsesmedlem.

Kontakt

Rasmus Wandall

Advokat (L)

E-mail: rw@jpb.dk
Mobil: +45 20 45 77 34
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

Kontakt

Rasmus Wandall

Advokat (L)

E-mail: rw@jpb.dk
Mobil: +45 20 45 77 34
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

wandall_2
wandall_2
wandall_2

Kontakt

Rasmus Wandall

Advokat (L)

E-mail: rw@jpb.dk
Mobil: +45 20 99 57 54
Dir. tlf: +45 33 48 00 00