Jon Palle Buhl

Per Harder

Advokat (H)

Per Harder

Advokat (H)

Uddannelse og Speciale

Født 1939. Møderet for landsret 1967 og for Højesteret 1973.

Medlem af Advokatrådets lovudvalg og fagudvalg vedr. familie- og arveret 1977-1991, fra 1986 som formand. Medlem af skiftelovsudvalget samt dødsboskatteudvalget. Ekstern lektor ved Københavns Universitet i person-, familie- og arveret 1967-1973, lærer ved Advokatrådets fuldmægtiguddannelse i en række fag samt anden kursusvirksomhed. Medforfatter til betænkningen om den nye dødsboskiftelov og medarbejder ved Juridisk Formularbog og -samling. Formand for eller medlem af bestyrelsen for en række erhvervsvirksomheder og fonde.

Fagområder

Tvistløsning
Strafferet
Mediation
Erhvervsret
Medieret

Kontakt

Per Harder

Advokat (H)

E-mail: ph@jpb.dk
Mobil: 
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

JPB_

Kontakt

Per Harder

Advokat (H)

E-mail: ph@jpb.dk
Mobil: 
Dir. tlf: +45 33 48 00 00

JPB_
JPB_

Kontakt

Per Harder

Advokat (H)

E-mail: ph@jpb.dk
Mobil: 
Dir. tlf: +45 33 48 00 00