Jon Palle Buhl

Fast ejendom
og entreprise

Jon Palle Buhl bistår med rådgivning i forhold til alle facetter af fast ejendom, herunder ved køb/salg og udvikling, udlejning (såvel erhverv som bolig) samt i forhold til indgåelse af entrepriseaftaler.

Fast ejendom og entreprise er noget særligt, uanset om det er rammen om familiens liv, et investeringsobjekt, et nyt domicil for virksomheden eller et udviklingsprojekt, hvor klienten deltager som bygherre eller entreprenør.

Vi bistår med rådgivning i forhold til alle facetter af fast ejendom, herunder ved køb/salg og udvikling, udlejning (såvel erhverv som bolig) samt i forhold til indgåelse af entrepriseaftaler.

Herudover har vi indgående erfaring med håndtering af tvister, som opstår i forhold til fast ejendom, herunder i sager vedrørende mangler ved fast ejendom, lejeretlige tvister samt tvister med relation til entrepriseaftaler, hvad enten disse føres ved de civile domstole, i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg eller ved ad hoc voldgift.

Fast ejendom og entreprise

kontakt JPB i dag

Rasmus H. Nielsen

Advokat (H)

Lisbeth Jørgensen

Advokat (L)